วันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2553

หกดหกhttp://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&browse_type=title&titleid=95864&query=สถานีวิทยุกระจายเสียง&s_mode=all&date_field=&date_start=&dat

http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&browse_type=title&titleid=95864&query=สถานีวิทยุกระจายเสียง&s_mode=all&date_field=&date_start=&date_end=&limit_lang=&limited_lang_code=&order=&order_by=&order_type=&result_id=27&maxid=75

http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&browse_type=title&titleid=95950&query=สถานีวิทยุกระจายเสียง&s_mode=all&date_field=&date_start=&date_end=&limit_lang=&limited_lang_code=&order=&order_by=&order_type=&result_id=29&maxid=75

http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&browse_type=title&titleid=97592&query=สถานีวิทยุกระจายเสียง&s_mode=all&date_field=&date_start=&date_end=&limit_lang=&limited_lang_code=&order=&order_by=&order_type=&result_id=34&maxid=75http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&browse_type=title&titleid=97603&query=สถานีวิทยุกระจายเสียง&s_mode=all&date_field=&date_start=&date_end=&limit_lang=&limited_lang_code=&order=&order_by=&order_type=&result_id=35&maxid=75

http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&browse_type=title&titleid=97160&query=สถานีวิทยุกระจายเสียง&s_mode=all&date_field=&date_start=&date_end=&limit_lang=&limited_lang_code=&order=&order_by=&order_type=&result_id=66&maxid=75

ok

ทดสอบสร้างบทความ

ฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟ